Czym mogą pochwalić się Katowice?


Zofia Oslislo to projektantka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, która za misję swojej pracy dyplomowej obrała przybliżenie nam wszystkim modernistycznej architektury Katowic. Budynki powstające na początku XX wieku są często architektonicznie największymi skarbami tego miasta, o których nawet większość ich mieszkańców nie wie.

Tematem pracy Zofii Oslislo było stworzenie Szlaku Architektury Modernistycznej, ale nie jako wytyczonej trasy lecz raczej zaproszenia do samodzielnego odkrywania miasta. Obecnie trwają prace nad sfinansowaniem stworzenia tego rodzaju trasy ze środkó Unii Europejskiej.

Zapraszam do zwiedzania przestrzeni publicznych Katowic i podziwiania zaniedbanych pereł architektonicznych.