Jak finansować zmiany przestrzeni publicznej?


Jedną z nowych możliwości pozyskiwania informacji i funduszy na małe projekty w zakresie modernizacji przestrzeni publicznej jest oparcie się na społecznościach internetowych. Wiem, że już samo to hasło u niektórych osób może wzbudzać obrzydzenie, ale wykorzystanie tej idei dla zmian w przestrzeni sąsiedzkiej nie jest czymś oczywistym.

Crowdsourcing to neologizm użyty przez Jeffa Howe’a w czerwcu 2006 w artykule dla magazynu Wired. Określa przypisywanie tradycyjnych obowiązków pracowników najemnych grupie (crowd – z ang. tłum; sourcing – z ang. czerpanie źródeł) ludzi czy społeczności. Oznacza czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji „z tłumu”, a więc zwykłych ludzi. W odróżnieniu od marketerów, to konsumenci często najlepiej wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują. Zaoferowanie im możliwości wypowiedzenia się na temat produktu, którego używają, lub też takiego, którego chcieliby używać, daje gwarancję świeżego spojrzenia na zagadnienie, a tym samym możliwość powstania wielu udoskonaleń trafionych w potrzeby grupy docelowej.

Skrótowa wersja definicji to według Jeffa Howe'a zastosowanie zasad wolnego oprogramowanie do obszarów niezwiązanych z informatyką.

Crowd funding to z kolei współpraca i wspieranie oparte na wzajemnym zaufaniu, kiedy grupa osób przekazuje niewielkie sumy pieniędzy (mikropłatności) na ściśle określony cel. Zazwyczaj odbywa się to przy wykorzystaniu internetu lub smsów. Przekazane kwoty mogą mieć charakter bezzwrotny lub pożyczki (w skali światowej np. Kiva).

Taki model projektowania oparty o crowdsourcing i finansowania na zasadzie crowd funding ma oczywiście wiele trudności i nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, ale co raz częściej na świecie jest rozważane jego wykorzystanie jako alternatywy dla tzw. konsultacji społecznych (np. przy planowaniu lokalizacji przystanków autobusowych). Głównym problemem jest dysproporcja między kosztami zarządzania daną inwestycją a "przyjaznością" wobec społeczności (szczegóły w poście w j. angielskim). Dodatkowo proces crowdsourcingu musi odbywać się w środowisku przyjaznym dla społeczności, co w wypadku planowania również nastręcza wiele trudności (post).