Jak młodzi designerzy mogą uzyskać stypendium?


Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogłasza 3. edycję programu stypendialnego Young Design dla młodych, przedsiębiorczych projektantów wzornictwa przemysłowego. Celem programu jest wyłonienie projektantów z osobowością, którzy mają największy potencjał do zaistnienia na polskim rynku i są gotowi podjąć profesjonalną współpracę z przedsiębiorcami. Na portfolia projektantów czekamy do 30 kwietnia 2010.

Young Design to pierwszy w Polsce program stypendialny przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni kształcących w kierunku wzornictwa. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i doskonalenie zawodowe młodych designerów, pomoc w zrozumieniu aktualnych wymagań i realiów rynkowych, a także promocja najzdolniejszych, młodych, polskich projektantów. Patronat honorowy nad programem Young Design przyjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan Bogdan Zdrojewski.

Główną nagrodą w konkursie jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych. Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła Stypendialna złożona z przedstawicieli biznesu - polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybutorów. Prezentowane przez finalistów projekty, poza walorami użytkowymi i estetycznymi, będą oceniane pod kątem innowacyjności, zastosowania rozwiązań ergonomicznych i atrakcyjności rynkowej. Ponadto uczestnicy konkursu będą musieli odpowiedzieć na pytania jurorów. Nagrodę otrzyma projektant, który poza dobrym projektem najlepiej zaprezentuje swoje umiejętności i kompetencje potrzebne do współpracy z przyszłymi klientami.

Laureat konkursu otrzyma również inne cenne nagrody m.in. staż w prestiżowym studiu projektowym oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Nowością w tegorocznym konkursie jest opieka „Anioła Biznesu” dla najlepiej rokujących młodych designerów. Ponadto pięciu wytypowanych finalistów otrzyma możliwość zaprezentowania swoich projektów na festiwalu wzornictwa krajów nadbałtyckich Gdynia Design Days 2010, organizowanym przez IWP.