Jak realizować projekty w przestrzeni publicznej?


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach realizowanego projektu "Szkoły dla ekorozwoju" opublikowała podręcznik "Podejmowanie projektów w przestrzeni publicznej". W zamierzeniach był on adresowany do młodzieży, ale jego przekaz jest na tyle uniwersalny, że może być stosowany przy myśleniu o każdej inicjatywie.

Treść oparta jest w części o doświadczenia nowojorskiego stowarzyszenia Project for Public Spaces. W przypadku realizacji każdego projektu zmiany przestrzeni wspólnej, autorzy wyróżniają cztery etapy prac:

1. Wybór miejsca - proces konsultacji społecznych.
2. Angażowanie partnerów do działań.
3. Przygotowanie terenu do pracy.
4. Realizacja projektu i badanie jego oddziaływania.

Istotnym jest, aby zawsze pamiętać, że zmiany w przestrzeni publicznej to proces, który się nigdy nie kończy.