Jak stworzyć dobre miejsce? - część 1. - techniki obserwacji


Stworzenie dobrego miejsca nie jest możliwe bez jego dokładnego poznania. W tym celu posłużymy się metodologią i narzędziami opracowanymi przez nowojorski Project for Public Spaces.

Cała idea i etapy tworzenia miejsc publicznych przyjaznych osobom je odwiedzającym jest szczegółowo opisana w książce "Jak przetworzyć miejsce? - Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych", dostępnej on-line.

W tym poście skoncentrujemy się na narzędziach opisanych w tym podręczniku od strony 107. Poniżej znajdują się karty, które służą do prowadzenia obserwacji i badań. Dla wygody użytkowników zostały one wyodrębnione do oddzielnych plików.

Przy badaniu stosowana jest technika mapowania behawioralnego. Polega ona na zapisywaniu aktywności ludzi na danym terenie w określonych przedziałach czasu.

Pierwszy plik służy ocenie subiektywnej obserwowanego miejsca przez osobę badającą.
Kolejny plik to główny kwestionariusz mapowania behawioralnego. Pozwala on na notowanie aktywności obserwowanych osób na wyznaczonym obszarze.
Ostatni plik to tabela służąca podsumowaniu danych zebranych, dzięki obserwacji.