Jak wprawić miasto w ruch?


7 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, poświęcona staraniom Katowic o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Zaprezentowano na niej m.in. program wydarzeń. W wielu jego miejscach pojawiają się pomysły na zmianę przestrzeni publicznej Śląska. Samo hasło przewodnie tego projektu, wskazuje na głębokie osadzenie działań w przestrzeni wspólnej "Katowice - miasto ogrodów". Sam dokument nie jest zamknięty. Jego charakter autorzy opisują, jako "miasto w ruchu".

Rozdział III. jest w całości poświęcony tematowi "Przestrzeń publiczna miasta". Rada Programowa stwierdziła w nim m.in. że "zmiany w przestrzeni publicznej [są] niezbędne dla powodzenia nie tylko samego projektu Katowice Europejską Stolicą Kultury w roku 2016, ale generalnie dla przyszłości Miasta i Metropolii".

Podkreślona została niezwykle ważna rola wybranych przestrzeni miasta, które mają zostać stworzone lub zmodernizowane. Zdaniem twórców programu ESK 2016 są to przede wszystkim tereny powstałe w związku z budową centrum kongresowego i Muzeum Górnośląskiego w okolicach Spodka, przebudową rynku i dworca kolejowego oraz także te już istniejące w obszarze głównych ulic czy parkingów (zadbanie o ich jakość).

Jednym z pierwszych wydarzeń w przestrzeni publicznej ma być zainicjowany jeszcze w 2010 r. projekt "Rezydencje artystyczne". Jego celem jest zaproszenie wybitnych artystów, mających doświadczenie w pracy w przestrzeni otwartej, którzy wspólnie z mieszkańcami miasta/dzielnicy pracowaliby nad dziełem sztuki mającym zmienić wygląd przestrzeni publicznej. Planuje się zaproszenie sześciu artystów, a praca nad każdym dziełem trwałaby jeden kwartał.

Organizatorzy biura ESK 2016 chcieliby zaprosić takich twórców jak m.in. Jarosław Kozakiewicz, Phillipe Parreno, Pipilotti Rist, Joanna Rajkowska, Thomas Hirschorn, Santiago Sierra, Francis Alys, Rirkrit Tiravanija.

W ramach finału w 2016 r. przewidywane są dwa duże bloki wydarzeń flagowych, związane z tworzeniem przestrzeni publicznej: Ogrody nieplewione - program edukacji artystycznej oraz Hortus Verus, czyli tworzenie ogrodów domowych zarówno przez artystów jak i zwykłych mieszkańców.