Kto zaprojektuje polski pawilon na XXII Biennale Architektury w Wenecji?


Po raz pierwszy w historii polską prezentację przygotuje anglik - Elias Redstone. Decyzję taką podjęto po konsultacjach z ministrem kultury i dwoma przedstawicielami jury - Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem. Jury wcześniej nie wybrało żadnego ze zgłoszonych 24 projektów.

Elias Redstone jest kuratorem w Architecture Foundation (AF), organizacji non-profit zajmującej się współczesną architekturą, tematyką miejską i kulturą. Do jego największych osiągnięć na tym stanowisku zaliczyć należy przywrócenie programu wystaw AF w Londynie oraz realizacja projektów wspólnie z Museum of Modern Art, Tate Modern, Barbican Centre, Southbank Centre, Victoria & Albert Museum oraz Design Museum.

Z jego inicjatywy i pod jego kuratelą powstały dwie galerie AF współczesnej sztuki architektonicznej (Yard Gallery, 2005-2007; Closet Gallery, 2008). Jego pierwsza instalacja w Yard Gallery, Hairywood, zdobyła nagrodę yellow pencil/żółty ołówek D&AD i została odtworzona na placu w Covent Garden. W roku 2008 został zaproszony do objęcia stanowiska kuratora ośrodka południowego Londynu podczas Londyńskiego Festiwalu Architektury (London Festival of Architecture).

Projekt Eliasa Redstone'a na XXII Biennale w Wenecji zakłada przedstawienie w pawilonie instalacji wybranego polskiego architekta lub grupy architektów nawiązującej do Euro 2012 i możliwości budowania relacji społecznych poprzez architekturę i interwencje w przestrzeni publicznej. W procesie tworzenia wystawy i opracowywania katalogu, Elias Redstone przewiduje szeroką współpracę architektów i artystów z różnych ośrodków.

Weneckie biennale odbędzie się od 29 sierpnia do 21 listopada 2010 r. Jego przewodnim tematem jest hasło "Ludzkie spotkania w architekturze" (People meet in architecture).