Na jakich wartościach budować wspólną przestrzeń?


24 października 2009 r. w Lublinie odbył się II Zjazd inicjatywy "Wspólna Przestrzeń". W czasie spotkania przyjęto deklarację utworzenia sieci "Wspólna Przestrzeń" zatytułowaną "Przestrzeń łączy ludzi".

"Wspólna Przestrzeń" to inicjatywa organizacji i środowisk działających na rzecz jakości przestrzeni. Głównymi celami działalności są: promowanie wartości przestrzeni publicznej, gromadzenie wiedzy i edukacja, udzielanie wsparcia i współdziałanie, a także inspiracja i wymiana dobrych praktyk oraz budowa silnego środowiska opiniotwórczego.

Poniżej treść deklaracji "Przestrzeń łączy ludzi".