Co to jest kapitał kreatywny? - spotkanie


26 maja 2010 r. o godz. 10:30 w Auli A warszawskiego Collegium Civitas, rozpocznie się seminarium „Przestrzenie kreatywności”, dotyczące budowania kapitału kreatywnego. Idei, której promotorem jest m.in. amerykański ekonomista Richard Florida. Jest to kolejna dyskusja w ramach cyklu "Kultura i rozwój".

Spotkanie będzie próbą odpowiedzi na następujące pytania. Jak budować i wspierać kapitał kreatywny? Jaka jest w tym rola instytucji? Czy kreatywności można nauczyć się? Kapitał lub potencjał kreatywny, podobnie jak kapitał społeczny, można rozumieć zarówno jako cechę indywidualną, związaną z umiejętnościami i cechami poszczególnych osób, jak i cechę grupową oraz relacyjną, związaną na przykład z otoczeniem społecznym.

Od siły kapitału kreatywnego zależy nie tylko kondycja przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Coraz częściej jest on uznawany za niezbędny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Jak można wspierać rozwój kreatywności? W skali makro to przede wszystkim kwestia odpowiedniej edukacji. W mikroskali można mówić o przestrzeniach sprzyjających budowaniu potencjału kreatywnego oraz działaniom kreatywnym. Przestrzenie takie mogą mieć najróżniejszą postać: od sprzyjających aktywności twórczej metropolii, przez dzielnice artystyczne, po przestrzenie laboratoriów kulturowych i medialnych, klastrów przemysłów kreatywnych, centrów kulturalnych czy przestrzeni coworkingu.

O przestrzeniach kreatywnych możemy również mówić w odniesieniu do przestrzeni komunikacji elektronicznej. Odpowiednia cyfrowa „architektura” serwisów internetowych, wraz z regulacją wspierającą twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych, mogą generować przestrzeń kreatywności online, ta zaś może być wykorzystywana w połączeniu z przestrzeniami fizycznymi.

Program seminarium:
1. Przestrzenie kreatywności, referat wprowadzający, dr Alek Tarkowski, ICM UW, Creative Commons Polska
2. Studia przypadków
a. Barnabas Malnay, Kitchen Budapest, Laboratorium nowych mediów
b. dr Jan Sowa, Goldex Poldex, Kraków
c. Piotr Krajewski, WRO Art Center