Czy centrum Katowic kiedyś się zmieni?


15 marca 2010 r. zakończyły się konsultacje społeczne trzech projektów przebudowy katowickiego rynku. Gazeta Wyborcza z 19 maja informuje, że pomimo nagłośnienia przez władze dokonanego wyboru, w magistracie ciągle nie do końca wiedzą, jak ma finalnie wyglądać rynek stolicy Śląska.

W celu skonsultowanie propozycji Konior Studio stworzono specjalną platformę internetową, a także odbyły się warsztaty dla mieszkańców. Po ich zakończeniu miasto ogłosiło z dumą, że "wypełniony zielenią rynek, połączenie tunelem ulicy Mickiewicza i Warszawskiej, sztuczne koryto Rawy oraz budowa Miejskiego Budynku Wielofunkcyjnego to najważniejsze wskazania mieszkańców wynikające z zakończonych konsultacji społecznych."

W trwających od 18 do 28 lutego konsultacjach społecznych wzięło udział blisko 2 000 osób, które wyraziły swoje zdanie w trakcie badania sondażowego bezpośrednio i za pomocą strony internetowej. Wojciech Ołdakowski z pracowni Millward Brown SMG/KRC, która przeprowadzała sondaż ocenia, że postawa mieszkańców wobec przedmiotu badania była nacechowana wysokim stopniem zainteresowania i przychylnością. 47 proc. mieszkańców wskazało drugi wariant przekształceń śródmieścia Katowic, 28 proc. wybrało propozycję trzecią, a 23 proc. pierwszą.

- Mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się za wariantem drugim, zakładającym budowę tunelu łączącego ulice Mickiewicza i Warszawską, sztuczne koryto Rawy i budowę Miejskiego Budynku Wielofunkcyjnego. Jest to także wariant najbardziej wypełniony zielenią – mówi Krzysztof Rogala, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. przebudowy strefy Rondo-Rynek. – Blisko 97 proc. badanych wybrało któryś z zaproponowanych wariantów. Wierzę, że świadczy to nie tylko o dużym oczekiwaniu zmiany wizerunku centrum, ale także o akceptacji zaprezentowanych projektów – dodaje.

Szacunkowy koszt przebudowy centrum, bez kosztów budowy Miejskiego Obiektu Wielofunkcyjnego i parkingów podziemnych, to kwota 290 mln złotych. Roboty budowlane mają się rozpocząć w 2011 roku, a zakończyć do 2014 r. Ciągle nie wiadomo czy te terminy zostaną dotrzymane?