Czy można zgłosić społeczny plan zagospodarowania miasta? - przykłady: Lublin-Podzamcze


Do 6 czerwca na stronie internetowej ulublin.eu można zgłaszać potrzeby, uwagi, opinie czy pomysły odnośnie planu zagospodarowania lubelskiej dzielnicy Podzamcze. W tym celu wystarczy wypełnić formularz on-line lub przyjść na jedno z licznych spotkań, których kalendarz jest zamieszczony tutaj.

Lublin w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, stając się metropolią Polski wschodniej. Jakość przemian, jak gdzie indziej, pozostawia czasem dużo do życzenia. Lokalna Grupa Wsparcia (Urząd Miasta Lublin we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN".) postanowiła w ramach programu UrbActII współuczestniczyć w realizacji projektu HerO czyli "Heritage as Opportunity" ("Dziedzictwo jako szansa"). Oprócz Lublina bierze w nim udział jeszcze dziesięć innych miast europejskich. Podzamcze jest kluczową dzielnicą dla wizerunku całego miasta, dlatego właśnie tą częścią zajmują się członkowie grupy.

Do rozpoczęcia zmian na Podzamczu potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego – akt prawny określający, jak to miejsce ma wyglądać i co się tu będzie działo. Plan powinien nie tylko umożliwić inwestowanie, ale też określić, wymogi, które inwestycje powinny spełnić, aby było to miejsce godne swojego sąsiedztwa, przyjemne dla ludzi i dobrze świadczące o Lublinie.

Wniosek do planu może złożyć każdy. Jednak w Polsce przyjęło się, że wnioski składają jedynie ci, którzy są zainteresowani inwestowaniem oraz właściciele działek czy budynków. Tymczasem w jakości zagospodarowania przestrzeni miasta ma swój interes każdy mieszkaniec.

Wyrażenie woli mieszkańców mają ułatwić spotkania w ramach projektu „HerO”, organizowane przy makiecie i w internecie, których celem jest napisanie społecznego wniosku do planu Podzamcza.

Pierwsze spotkania odbyły się w dniach 17 - 24 maja. Poniżej można zobaczyć projekty wypracowane w ich ramach. Makiety zostały stworzone z pomalowanego styropianu. Szczegółowe opisy każdego z pomysłów można znaleźć tutaj.

Po 6 czerwca 2010 r. nastąpi etap podsumowania konsultacji i pisania społecznego wniosku do planu. 15 czerwca nastąpi ogłoszenie wniosku oraz debata publiczna nad przyszłością Podzamcza (prezentacja wniosków i ustaleń końcowych, prezentacja zdań i opinii odrębnych) oraz zbierane będa podpisy popierające wniosek, który ostatecznie zostanie złożony na ręce prezydenta miasta.