Czym jest przestrzeń publiczna? - spotkanie


27 maja 2010 r. o godz. 18:00 w krakowskim Massolit Books and Cafe przy ul. Felicjanek 4, odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu “Myślimy przestrzeń”. Tematem inauguracyjnej dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie czym jest przestrzeń publiczna? Komu potrzebny jest podział na przestrzeń publiczną i prywatną? W jaki sposób przestrzeń konkretna przekształca się w abstrakcyjną (komunikacyjną)?

Dyskusję prowadzić będzie Majka Sokal - młoda socjolożka, politolożka, współorganizatorka Festiwalu Kultura dla Tolerancji oraz innych licznych projektów i spotkań kulturalno-społecznych, związana z Massolit Books.

Celem cyklu "Myślimy przestrzeń" jest krytyczna analizy dotychczasowych sposobów myślenia o przestrzeni oraz wypracowania nowych jej koncepcji. Mają także stworzyć okazję do zgłębiania zawiłych relacji pomiędzy przestrzenią, a jednostkami, w szczególności tego, jak przestrzeń i ludzie wzajemnie na siebie oddziałują oraz jakie związki zachodzą między jednostkowymi doświadczeniami, a przestrzenią jako taką.

Organizatorzy zachęcają uczestników do lektury następujących pozycji przed wzięciem udziału w spotkaniu:
1. Ch. Mouffe: Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna.
2. G. Debord: Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko (Państwowy Instytut Wydawniczy 2006), rozdział VII “Zagospodarowanie terytorium”.