Dobra przestrzeń publiczna: Dublin, Grand Canal Square


Na portalu Architektura.info ukazała się bardzo ciekawa informacja o nowym dublińskim projekcie międzynarodowej firmy architektonicznej Martha Schwartz Partners stanowiącej uzupełnienie Grand Canal Theater, projektu Daniela Libeskind’a, który został otwarty w marcu 2010 r.

Zleceniodawca tego tematu - Docklands Authority z Dublina - zakończył tym projektem ważny etap ambitnego planu rewaloryzacji, długo zaniedbywanej częsci miasta w pobliżu nadbrzeża. Założeniem projektu była rewaloryzacja obszaru przemysłowego w przestrzeń spinającą teatr z sąsiadującymi nowymi obiektami tworząc tym samym kulturalne i handlowe epicentrum miasta.

Uzupełniając funkcje spacerową, odpoczynkową, małej gastronomii na świeżym powietrzu, plac ten może również służyć jako miejsce dużych spotkań publicznych i różnych spontanicznych wydarzeń. Tworząc tak żywą i elastyczną przestrzeń publiczną, oferując nową alternatywę dla całych rodzin, projektanci MSP wykreowali zrównoważone miejskie środowisko dla nadbrzeża Dublina.

Więcej na stronie Architektura.info.