Dotacja na organizację festynu rodzinnego we Wrocławiu


Do 3 czerwca 2010 r. trwa konkurs dotacyjny skierowany do wrocławskich organizacji pozarządowych na zorganizowanie festynu rodzinnego w ramach marszu rodzin. Wysokość wsparcia może wynieść nawet 40 tys. zł.

Składane pomysły muszą dotyczyć zorganizowania i przeprowadzenia festynu rodzinnego oraz akcji promującej wrocławskie szkoły rodzenia i poradnie psychoterapeutyczne dla małżeństw i rodzin. Dodatkowo działania powinny promować wielodzietny model rodziny.

Realizacja zadań winna zostać zaplanowana w okresie od 10 czerwca do 20 czerwca 2010 r. Pomysły należy składać na wzoru formularza wraz załącznikami do kancelarii Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (BWO), 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 2/4, pokój 509, V piętro lub przesyłać pocztą.