Festiwal Otwarte Zagrody 2010 - przykłady


19 września 2010 r.w dwóch wsiach w Małopolsce i na Podlasiu odbędzie się druga edycja Festiwalu Otwarte Zagrody. W Rodakach i Żeszczynce mieszkańcy i odwiedzający będą mogli w atrakcyjny sposób poznać życie i historie tych wsi.

Otwarte zagrody to program na rzecz rewitalizacji, promocji i zrównoważonego rozwoju społeczności wiejskich w Polsce. Realizację projektu w 2009 roku rozpoczęła Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości wraz z partnerami z miejscowości, które przystępują do projektu.

Wsie postrzegane są jako miejsca romantyczne, gdzie życie biegnie wolniej, nie nadążające za zamianami następującymi na świecie, skazane na wymarcie lub przekształcenie w sypialnię dla pracowników pobliskich miast. Niektórzy widzą je w roli skansenu, gdzie życie zatrzymało się.

Jednym z celów projektu jest zachęcenie społeczności lokalnych do kreatywnego spojrzenia na własną historię i życia wiejskie i przyjęcia tego dziedzictwa jako potencjału dla przyszłości. Celem jest aktywizacja mieszańców na rzecz ochrony dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju wsi.

Program składa się z trzech etapów. Pierwszy obejmuje organizację corocznego Festiwalu Otwarte Zagrody. Przygotowanie festiwalu wymaga szerokiej współpracy mieszkańców, właścicieli zagród wiejskich i warsztatów, organizacji pozarządowych, małych przedsiębiorców i samorządu i zastanowienia się nad potencjałem, który tkwi w najbliższym otoczeniu – co w dziedzictwie ma potencjał dla przyszłości, co jest wartością i co nią może się stać? W jakich kierunkach powinna rozwijać wieś i jak ją promować?

Drugi etap współpracy to całoroczny program promocji zasobów wsi na potrzeby turystyki dziedzictwa w oparciu o wyłonionych podczas Festiwalu partnerów.

Ostatni to wzmocnienie marki "Otwarte Zagrody" poprzez połączenie współpracujących wsi w sieć. Fundacja Dziedzictwo dla Przyszłości jest też inicjatorem siostrzanego projektu Festiwalu Otwartych Ogrodów.