Google Waves: Konsultacje planu budowy Placu Miast Partnerskich w Ligocie


Zapraszam wszystkich do testowania nowego narzędzia Google Wave, które moim zdaniem może być idealnym środowiskiem do konsultowania wszelkich pomysłów, w tym zwłaszcza dotyczących przestrzeni publicznej.

Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszę o e-mail na adres info@NaszaPrzestrzen.pl lub dla osób mających konto Gmail kliknięcie "Login" i zalogowanie się w usłudze. Prześlę zaproszenie, umożliwiające zalogowanie do rozmowy i ankiety dotyczącej utworzenia w Katowicach-Ligocie Placu Miast Partnerskich.