Jak finansować małe projekty lokalne? - przykłady: Młodzież w działaniu


Realizacja małych projektów lokalnych często upada ze względu na brak pieniędzy. Środki unijne to zazwyczaj duże projekty, które wiążą się ze sporą ilością formalności i dlatego zniechęcają do szukania pomocy finansowej. Jednym z programów europejskich, który skierowany jest do osób młodych, chcących coś zmienić w swoim miejscu zamieszkania jest "Młodzież w działaniu".

W Polsce jest wiele inicjatyw realizowanych ze wsparcie finansowym tego programu, np. tworzenie map i tras turystycznych, związanych z ginącymi zawodami lub aktywizacja dzieci z wrocławskich podwórek. Baza realizowanych obecnie pomysłów, w których bezpłatnie udział mogą wziąć wolontariusze ze wszystkich państw Unii Europejskiej, znajduje się tutaj.

Program "Młodzież w działaniu" udziela wsparcia na pomysły w pięciu grupach tematycznych. W wypadku działań lokalnych szczególnie interesujące są tzw. akcje "1.1. Wymiana Młodzieży", "1.2. Inicjatywy Młodzieżowe" i "2. Wolontariat Europejski".

W programie "Młodzież w działaniu" wnioski o dofinansowanie projektów można składać pięć razy w roku: 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 września i 1 listopada. W 2010 r. została także określona lista priorytetowych tematów, których powinny dotyczyć składane pomysły.

W ramach akcji 1.2. "Inicjatywy Młodzieżowe" m.in. grupa punk'ów z Lubawki zorganizowała wieczory płytowe i wydawała gazetkę ZIN, a chłopcy z Sopotni Wielkiej k. Żywca obserwowali roje meteorowe. Pieniądze są bowiem przyznawane na "wspieranie inicjatywy i kreatywności młodzieży".

Projekty są przygotowywane przez młodzież dla siebie i swoich kolegów (bez pomocy rodziców, nauczycieli czy opiekunów!) w grupach przynajmniej czteroosobowych. Składane wnioski nie muszą być firmowane przez żadne instytucje i dotyczyć mogą inicjatyw krajowych, jak również zagranicznych. Autorzy i uczestnicy działań muszą mieć od 18 do 30 lat, ale pod opieką tzw. coach'a w pomysłach mogą już brać osoby piętnastoletnie. Czas realizacji nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż półtora roku.

Na projekty krajowe można otrzymać w 2010 r. do 4,6 tys. euro, czyli około 18,5 tys. zł. a na pomysły międzynarodowe 6,8 tys. euro (27,5 tys. zł.). Dotacja nie pokrywa jednak 100 proc. kosztów pomysłu. Konieczne jest znalezienie innych źródeł finansowania lub wycena tzw. niefinansowego wkładu własnego, czyli kalkulacji kosztów, które grupa pokrywa własnym sumptem jak np. własna praca, wynajem lokalu, użyczenie sprzętu itp. Wysokość finansowego wkładu własnego nie jest określona procentowo.

W dniach 21-23 maja 2010 r. w Bielsku-Białej odbywa się szkolenie "Youth Town" dla wszystkich zainteresowanych programem "Młodzież w działaniu". Jest ono w pełni bezpłatne, a jego organizatorem jest Polskie Forum Edukacji Europejskiej.

Trzydniowe, intensywne szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów młodzieżowych to możliwość, by w prosty i aktywny sposób zapoznać się z Programem „Młodzież w działaniu”, poznać ciekawych ludzi oraz nauczyć się podstaw zarządzania projektami młodzieżowymi. Szkolenie skierowane jest do osób nie mających doświadczenia w realizacji projektów w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, osób pracujących z młodzieżą – członków organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych z województwa śląskiego, nauczycieli oraz do liderów młodzieżowych.

Zgłoszenia na konferencję można pobrać tutaj i należy je odesłać do 16 maja 2010 roku na adres szkolenia@pfee.org.pl. Więcej informacji o szkoleniu można przeczytać tutaj.