Jak mają się zmienić Katowice wg IBM? - spotkania


20 maja 2010 r. w katowickim Rondzie Sztuki odbyło się podsumowanie trzytygodniowej wizyty menadżerów koncernu IBM w ramach programu IBM Executive Service Corps. Przez ten czas przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej IBM z całego świata, pracowali nad zidentyfikowaniem kluczowych problemów miasta i Metropolii Silesia oraz doradzali w strategicznych dziedzinach ich rozwoju.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Katowice, podobnie jak cały region, były już na drodze do stania się "inteligentnymi", zanim jeszcze się tutaj zjawiliśmy - mówił Andrew Fairbanks, specjalista ds. programów społecznych IBM redaktorom Gazety Wyborczej. Chwalił odpowiedzialną politykę finansową miasta, pomysł na metropolię, inwestycje, infrastrukturę, centrum zarządzania kryzysowego i starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Podpowiadano również konieczność budowy zaplecza rozrywkowego, a także zadbanie o propozycje kulturalne skierowane do młodych ludzi, co znacznie ograniczyłoby ich migracje.

Podkreślono rolę mieszkańców w procesie planowania rozwoju miasta i metropolii. Prowadzenie konsultacji mógłby ułatwić np. wykorzystanie modelu konsultacji, opracowanego przez IBM o nazwie JAM - Collaborative Innovation.

JAM to system on-line rozwijany przez IBM od 2001 r. Wykorzystuje on ideę Web2.0 (inteligencja zbiorowa) to współpracy on-line w celu analizy strategicznych zagadnień biznesowych. JAM jako platforma internetowa jest każdorazowo uruchamiany dla rozwiązania danego problemu. W czasie dyskusji swoje pomysły może zgłosić każdy.

Od 2001 r. IBM wykorzystał JAM do konsultacji, w których udział łącznie wzięło ponad 300 tys. pracowników z całego świata. Np. w 2003 r. zatrudnieni w koncernie mogli wspólnie zdefiniować na nowo podstawowe wartości IBM.

Katowicom i metropolii wytknięto też zbyt niską wydajność usług samorządowych i złe zarządzanie transportem. Kłopoty mogą rozwiązać inteligentne systemy komputerowe, tworzenie wspólnych metropolitarnych baz danych i miejskich centrów zarządzania jednostkami budżetowymi.

Eksperci z IBM przedstawili kilka innowacyjnych rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w innych miastach na świecie. Dotyczą przede wszystkim wypracowania automatycznych reakcji na sytuacje kryzysowe (przy wykorzystaniu istniejących baz danych informujących o zagrożeniach, które miały już miejsce), stworzenia systemów przewidywania chorób, inteligentnego zarządzania gospodarką wodną i energetyką (czyli wybierać, zamawiać i płacić w zależności od jakości i stopnia zużycia).

Wspomniano również o cichych i nie zanieczyszczających środowiska pojazdach poruszających się bez paliwa (projekt wdrażany na Bornholmie), a także o inteligentnych budynkach z wbudowanym zintegrowanym systemem zarządzania (np. nowy WTC).

Prezydentowi Uszokowi podobno najbardziej do gustu przypadł pomysł platformy internetowej do rozmów o mieście i stworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek budżetowych. - W mieście jest 140 jednostek budżetowych, z których każda ma np. swoją własną księgowość. Stworzenie centrum usług wspólnych pozwoliłoby na oszczędności - mówił prezydent.

Projekt IBM Executive Service Corps to program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego IBM wysyła na miesięczne misje swoich czołowych menedżerów, aby ci, pracując nieodpłatnie, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając miasta i aglomeracje w rozwiązaniu najbardziej palących problemów społecznych. Katowice są pierwszym miastem w Polsce biorącym udział w tym programie, a kolejna grupa doradcza ma zjawić się w lipcu 2010 r.