Jak ożywić miasto? - przykłady: Bytom


29 maja 2010 r. o 9:00 w Bytomiu rozpocznie się pierwsza z akcji promujących sześć tras turystycznych na terenie miasta. Wydarzenia potrwają aż do 24 września. Będą to m.in. koncerty, gry miejskie oraz specjalne konkursu.

Stworzenie i promocja tras jest częścią projektu finansowanego z funduszy unijnych. Piesze lub rowerowe wycieczki wszystkimi sześcioma trasami pozwalają na chronologiczne zapoznanie się z historią tego średniowiecznego miasta. Niezwykle ciekawa jest ostatnia z tras "Postindustrialna - rowerowa", która prezentuje dziedzictwo przemysłowe miasta (m.in. pierwszy w Polsce loft "Bolko").