Jak przestrzeń publiczną widzą malarze? - konkurs


Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Konkursie Malarskim "PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – KONTEKSTY – POZNAŃ 2010". Pierwsza edycja odbyła się dwa lata temu (recenzję można przeczytać tutaj).

W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, członkowie związków twórczych, absolwenci wyższych uczelni artystycznych o kierunku plastycznym, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje i poszukiwania własnej drogi twórczej artystów młodego pokolenia. Poszukiwanie wybitnych indywidualności twórczych. Integracja środowisk twórczych Europy, bez podziałów na wschodnią i zachodnią. Promocja Wielkopolski, oraz Poznania, kandydata do miana Europejskiej Stolicy Kultury.

Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna nagrody Grand – Prix w wysokości 6 tys. zł. oraz dwie nagrody po 3 tys. i 2 tys. zł. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Organizatorami są Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański oraz Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.