Jak reklamować architekturę?


Architektura jak morderstwo - to koncept Bernarda Tschumiego z lat 70. mający na celu promocję świadomości architektonicznej. Istotą przesłania jest pokazanie, że budynek i przestrzeń nie mogą istnieć w oddzieleniu od wydarzeń, które będą się odbywać.

Bernard Tschumi to urodzony w Szwajcarii architekt od kilkudziesięciu lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jest on twórcą m.in. nowego muzeum na Akropolu w Atenach i wejścia do parku La Villette w Paryżu.

W latach 1976-1977 Tschumi stworzył projekt "Reklama dla architektury", czyli serię pocztówek-manifestów, które ilustrowały także dzieła teoretyczne twórcy. M.in. wykorzystał on zdjęcie zrobione przez anonimowego światka morderstwa. Uwypukla ono przypadkowość zdarzeń jakie zachodzą w przestrzeni publicznej.

Koncepcje Tschumiego choć bardzo atrakcyjne wizualnie mają wielu krytyków. Project for Public Spaces z Nowego Jorku zwraca uwagę, że projekty architekta są zbyt teoretyczne i nie uwzględniają potrzeb ludzi. Tworzone przestrzenie, zgodne z duchem dekonstruktywizmu, są bowiem nieprzyjazne i nie zapewniające poczucia bezpieczeństwa jej użytkownikom. PPS umieścił park La Villette w Hall of Shame.