Jak rozruszać podwórka? - przykłady: Wrocław-Nadodrze


"Rozruszniki podwórek" to projekt zainicjowany w październiku 2009 r. przez grupę wolontariuszy we Wrocławiu. Jego celem jest rewitalizacja osiedla Nadodrze. Realizowane działania są współfinansowane z europejskiego programu "Młodzież w działaniu".

Idea pomysłu jest dosyć prosta. Urząd miasta zaplanował rewitalizację dzielnicy od strony materialnej, tzn. poprawienie wyglądu kamienic i innych obiektów położonych wzdłuż ulic o największym nasileniu ruchu i centralnie położonego Placu Świętego Macieja.

Fundacja Dom Pokoju - inicjator pomysłu, chciała uzupełnić twardy projekt miejski o działania adresowane bezpośrednio do mieszkańców. Konkretnie zaś zaprosić do Wrocławia międzynarodową grupę młodych, kreatywnych wolontariuszy i spróbować wspólnie z nimi, przygotować ofertę dla ludzi, "których codzienność rozgrywa się w murach kamienic i łączy się z często rozpaczliwie wyglądającymi podwórkami".

Projektowi nadano nazwę „Rozruszniki Podwórek“. Tytuł ten jest także mottem pomysłu, podkreśla fakt, że członkowie zespołu są jedynie inicjatorami pomysłów, wspólnie wypracowywanych z mieszkańcami Nadodrza. Ich kontynuacja będzie zależeć od ich aktywności i chęci pracy.

Konkretne działania polegają np. na organizacji warsztatów z dziećmi na podwórku przy ulicy Ptasiej we Wrocławiu. W ramach zajęć dzieci miały m.in. możliwość wzięcia udziału w wyścigu statków, zawodach strzeleckich, a także zrobiły wiatraczki i mandalę.

Inne pomysły to pokazy sadzenia roślin, zabawa z oponami ("przemienimy rzekomo bezużyteczne, wysłużone opony i butelki plastikowe w siedzenia oraz inne urządzenia na podwórko") czy wreszcie wspólny grill i projekcja filmów. Wolontariusze tworzą także pomysły na zmianę wyglądu poszczególnych podwórek.