Jak zmieni się Śląsk w 20 lat? - gra architektoniczna


W ramach projektu "Upper Silesia In motion – Which future do you see?" studenci niemieckiej uczelni w Kassel, zastanawiali się nad przyszłością Metropolii Silesia. W ciągu kilku miesięcy opracowali oni autorski projekt, którego głównym celem jest próba przewidywania i modelowania przyszłości Metropolii zmieniającej się pod wpływem wciąż trwającej transformacji społeczno-gospodarczej.

W projekcie uczestniczyła grupa niemieckich studentów z wydziałów planowania przestrzennego oraz architektury krajobrazu Uniwersytetu w Kassel. Kluczowym celem projektu była próba przewidywania przyszłych kierunków rozwoju tego obszaru, w oparciu o istniejące tu różnorodne potencjały. Autorzy położyli szczególny nacisk na osobiste doświadczenia rozumiane zarówno jako poznawanie przestrzeni, jak i mieszkańców Metropolii.

Podczas dziewięciodniowej wizyty, która odbyła się w listopadzie 2009 r., studenci przebyli trasę ponad 760 kilometrów, przeprowadzili wiele rozmów z osobami tu mieszkającymi i pracującymi, m.in. z pracownikami Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Urzędów Miast Metropolii „Silesia” i biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wszystkim zadawano jedno pytanie: Jakie są oczekiwania i marzenia wobec tego obszaru w perspektywie 20 lat?

Przyszłości, jako wypadkowej wielu dynamicznie zmieniających się czynników, nie da się precyzyjnie przewidzieć, trudno bezbłędnie prognozować przemiany strukturalne 14 miast Metropolii. Dlatego też autorzy opracowali grę, polegającą na kreowaniu rozwoju tego obszaru poprzez inwestowanie w dowolnie wybrane przedsięwzięcia – budownictwo, innowacje, infrastrukturę, kulturę, środowisko naturalne, przemył, itp.

Ideą tej gry jest tworzenie scenariuszy rozwojowych uzależnionych od rodzaju i układu różnorodnych czynników, zależnych, jak w życiu, nie tylko od racjonalnych decyzji, ale i od splotu różnych okoliczności. Aby wygrać należy inwestować możliwie najwięcej, a czasami współpracować też z innymi graczami.

Uzupełnieniem projektu była wystawa zorganizowana na Wydziale Architektury, Urbanistyki i Planowania Krajobrazu Uniwersytetu w Kassel. Zaprezentowano na niej rezultaty wypracowane w ramach projektu, tj.: mapę z objazdu studialnego po miastach Metropolii „Silesia”, ilustrowaną zdjęciami i nagraniami dźwiękowymi, film video oraz opracowaną strategiczną grę planszową. Ekspozycja ta pozwoliła na przedstawienie pozytywnego wizerunku tego obszaru, odmiennego od wciąż jeszcze funkcjonujących stereotypów.

Źródło: Metropolia Silesia