Jak zmienią się tereny wokół lotniska w Pyrzowicach? - konsultacje


Od 31 maja 2010 r. rozpoczynają się konsultacje projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

Celem zmiany aktualizacja i uszczegółowienie planu w związku z inwestycjami planowanymi w obszarze lotniska w Pyrzowicach. Swoje uwagi można zgłaszać do 25 czerwca ustnie lub pisemnie na adres Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe cele zmiany to podział zadań niezbędnych dla rozwoju lotniska między samorządy oraz określenie zasad zagospodarowania terenami wokół portu w Pyrzowicach. Teren objęty zmianami obejmuje obszar MPL „Katowice” wraz ze strefą okołolotniskową, czyli gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice i Siewierz.

Zachęcamy wszystkich do dyskusji o planowanych zmianach i rozwoju terenów położonych wokół lotniska. Wszelkie propozycje przesłane na adres info@NaszaPrzestrzen.pl lub wnioski z rozmów prowadzonych na zamieszczonej poniżej "fali" Google będą przekazane do urzędu.

Osoby, które chciałyby wypowiedzieć się na Google Wave, proszone są o przesłanie swojego adresu e-mail na info@NaszaPrzestrzen.pl. Zostaną im bezpłatnie udostępnione konta testowe. Google Wave jest bowiem ciągle w tzw. fazie laboratoryjnej.

Pełna treść dokumentu "Plan zagospodarowania przestrzennego" wraz z mapami jest zamieszczona w treści poniższej "Google Wave". Pierwsze trzy mapy są najbardziej przemawiające do wyobraźni i przedstawiają: stan obecny, planowane inwestycje i stan docelowy.

Otwórz dyskusję w nowym oknie (wymaga zalogowania).
Instrukcja obsługi Google Wave (j. angielski).