Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tworzy "katalog ciekawych przedmiotów"


25 maja 2010 r. dostałem e-maila z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o poniższej treści. Urzędnicy wpadli na pomysł, aby stworzyć katalog produktów, wytwarzanych w ramach projektów europejskich. Pomysł bardzo ciekawy. Zachęcam wszystkich, którzy w swoich działaniach tworzą "coś ciekawego" do przesyłania opisów na podany poniżej adres.

Szanowni Państwo,
W ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich wytwarzane są różnorodne produkty o bardzo ciekawych wzorach - jako rękodzieło lub w sposób przemysłowy, na warsztatach terapeutycznych lub produkowane przez przedsiębiorstwa w celach komercyjnych.

Niestety, informacje na temat tych projektów docierają do nas najczęściej pośrednio i przypadkowo - w formie relacji pokontrolnej lub poprzez efekty promocji tych projektów, często jednak nie docierają w ogóle. Chcielibyśmy jednak, aby twórczość ta, często wytwarzana w bardzo małych miejscowościach, nie pozostawała nie zauważona. Zależy nam, żeby interesujące produkty, wytwarzane w ramach projektów współfinansowanych z FE były szeroko promowane, a tym samym mogły być kojarzone ze swoim regionem, Polską i FE.

W związku z powyższym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyszło z inicjatywą stworzenia katalogu ciekawych przedmiotów wytwarzanych w ramach projektów współfinansowanych z FE. Katalog dostarczy instytucjom systemu NSRO kontaktów, a przede wszystkim będzie źródłem inspirujących przykładów materiałów promocyjnych i upominków reklamowych, promujących równocześnie Polskę i FE.

W związku z tym, że zostali Państwo zidentyfikowani przez Instytucje Zarządzające jako beneficjenci takich projektów, będziemy wdzięczni za zaangażowanie się w wyżej opisaną inicjatywę oraz przesłanie propozycji do katalogu w postaci zdjęć produktów, krótkiego ich opisu (co to jest, z czego wykonane, jakie jest tego przeznaczenie itp.), danymi teleadresowymi i opisem zawierającym: województwo, tytuł, źródło finansowania: program i działanie. Informacje te proszę przesłać na adres: malgorzata.trebinska@mrr.gov.pl do dnia 4 czerwca br.

Jesteśmy przekonani, że produkty umieszczone w katalogu umozliwią Państwu szerszą promocję oraz nawiązanie cennych kontaktów.

Z poważaniem,
Małgorzata Trębińska