Rodzinnie na Śląsku - wydarzenia


Od 22 maja do końca miesiąca w wielu miastach Śląska odbywać się będzie III edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Tegoroczne wydarzenia podkreślać będą wagę dobrego ojcostwa dla życia rodzinnego. W programie znajdują się sympozja, wykłady naukowe, koncerty, wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy sportowe, festyny i pikniki.

Od trzech lat niezapomnianymi wydarzeniami są koncerty inauguracyjne w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, wspólne pielgrzymowanie oraz spotkania w Koszęcinie. Mieszkańców Śląska jednoczy też udział w mszach św. inaugurujących tydzień obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. Wymiernymi efektami tej inicjatywy są podejmowane w miastach i gminach uchwały oraz programy wspierające rodziny. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Metropolia "Silesia".

Idea zorganizowania Metropolitalnego Święta Rodziny narodziła się z inspiracji Światowym Kongresem Rodzin, który odbył się w 2007 roku w Warszawie. Pomysłodawcą i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Patronat honorowy przyjęli Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń i wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek.

W organizację Święta włączają się władze samorządowe województwa śląskiego i opolskiego, władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Księgarnia św. Jacka, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Biblioteka Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Klub Inteligencji Katolickiej.

Szczegółowy program znajduje się tutaj.