Studia podyplomowe: Design przestrzeni publicznej


Poznańska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w roku szkolnym 2009/2010 uruchomiła nowy, dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych "Design w przestrzeni publicznej". Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z różnymi aspektami kreowania przestrzeni publicznej.

Program studiów obejmuje m.in. strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, procedury ocen oddziaływania na środowisko, wdrażanie i realizacja programów i projektów rozwojowych. Słuchacze w praktyczny sposób uczą się jak planować przestrzeń rewitalizacyjną i proces inwestycyjny.

Elementy warsztatowe studiów, oprócz wykładów, koncentrują się na pokazaniu, że otaczająca nas miejska przestrzeń publiczna, nawet zabytkowa, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań może znacząco zyskać.

Studia są skierowane do wykonawców i projektantów przestrzeni publicznej, designerów i architektów. Zainteresują także pracowników biur projektów, urzędów gmin i powiatów (w szczególności pracowników wydziałów komunalnych, ochrony środowiska, ekologii, architektury).

Studia mogą być także okazją do pogłębienia wiedzy na temat kreowania przestrzeni publicznej dla radnych, członków władz gmin i powiatów czy liderów społeczności lokalnych. Są skierowane do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych problematyką designu zrównoważonego i designu przestrzeni publicznej.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z zakresu zarządzania przestrzenia publiczną – pracowników urzędów zajmujących się od lat tą dziedziną, jak również specjalistów w dziedzinie design i architektury. Należą do nich m.in. Hubert Gonera (firma Landbrand) i Jacek Debis (Agencja Rozwoju Gdyni), prof. Michał Stefanowski SPFP, Piotr Wiśniewski, Lech Podbrez. Kierownikiem merytorycznym studiów jest Piotr Wiśniewski – Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Pełnomocnik Prezydenta ds. Funduszy Unijnych w UM Poznania.

Studia prowadzone są we współpracy z Prodesign sp. z o.o., specjalizującej się w działalności edukacyjnej, konsultingowej i promocyjnej w obszarze Design Management oraz Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Dodatkowo partnerem uczelni jest Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych.

Szczegółowy program studiów można znaleźć tutaj.

Koszt studiów to opłata wpisowa w wysokości 300 zł oraz czesne w wysokości 3,9 tys. złotych przy jednokrotnej wpłacie.