Zakopane, XIV Konferencja Miasta w Internecie - wydarzenia


Od 23 do 25 czerwca 2010 r. potrwa w Zakopanem czternasta już konferencja Miasta w Internecie. Konferencja to doroczne, ogólnopolskie forum otwartej debaty podsumowującej postępy w realizacji samorządowych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz inwestycji w systemy teleinformatyczne w regionach, miastach i na wsi.

Argumenty władz spotkają się na niej z poglądami realizatorów projektów, a strategie i programy z twardą rzeczywistością realiów wdrożeń projektowych. Spotkania odbywają się w gronie liderów polskiego e-rozwoju.

W tym roku omawiane będą trzy tematy strategiczne. Pierwszy to "Rząd-Samorządy: Gorąca linia współpracy". Dyskusja będzie dotyczyć organizacyjnych, prawnych i technologicznych uwarunkowań współdziałania samorządowych systemów teleinformatycznych, wdrażanych w ramach projektów finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych z głównymi projektami rządowymi planowanymi do realizacji (ePUAP2, pl. ID, projekty e-zdrowia).

Drugi to "Dziś decyzja - efekt za pięć lat. Jak inwestować skutecznie w publiczne projekty teleinformatyczne?", dotyczyć będzie przedsięwzięć i projektów teleinformatycznych, w które warto dziś inwestować z myślą o przyszłości, bowiem mają szansę stać się centralnymi elementami nowej rzeczywistości cywilizacyjnej Polski w roku 2015.

Ostatni to "Polski internet równych szans", czyli omówienie kluczowych inicjatyw zapewniających dostęp do Internetu i programów podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków – podstawowe warunki zapewnienia e-Integracji pokolenia Internetu z generacją 50+.

Więcej na stronie internetowej.