Jak zapewnić zrównoważony rozwój regionu? - lektury


Krakowska Fundacja Sendzimira wydała właśnie podręcznik "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce". Jest to połączenie poradnika dla praktyków, jak i podręcznika dla chcących zgłębić swoją wiedzę w tym temacie.

Adresowana jest to przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, samorządowców, a także mieszkańców miast i miasteczek, zainteresowanych tą tematyką. Publikacja dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Na treść książki składa się 15 rozdziałów, uzupełnionych opisami narzędzi i studiami przypadku pochodzącymi z Polski, obszernie omówionymi przykładami o dużej wartości dydaktycznej i praktycznej. Autorami są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz praktycy.