Co to jest nowa urbanistyka? - dokumenty


Nowa urbanistyka to nurt w projektowaniu miast, rozwijający się od lat 80. głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie (tutaj nazywany często "urban village" - miejskie wioski). Głównym przesłaniem ruchu jest powrót do urbanistyki zorientowanej na społeczność lokalną, m.in. skierowanie organizacji obszarów miast na ruch pieszy, wyróżnienie centrum i zróżnicowaną zabudowę.

Założenia miast lub osiedli projektowych według zasad nowej urbanistyki powinny prowadzić do redukcji ruchu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego. Idee te sięgają do reguł budowy miast europejskich z XIX i XX w. Projekty realizowane zgodnie z zasadami nowej urbanistyki można zobaczyć tutaj.

Poniżej dwa kluczowe dokumenty dla tego ruchu, przygotowane przez Congress for the New Urbanism i przyjęte na początku wieku w trakcie corocznych kongresów.