Co wynika z diagnozy przestrzeni publicznej Szczecina? - dokumenty


W dniach od 7 do 10 czerwca 2010 r. odbył się w Szczecinie „Tydzień Społeczny”. Tegoroczne dyskusje dotyczyły m.in. wyników programu Diagnoza 2010, będącego oceną potencjału społeczności Szczecina w wybranych dziedzinach życia.

Poniżej fragment raportu autorstwa Macieja Kowalewskiego, poświęcony tematowi „Wspólnota mieszkańców w działaniu. W jakich miejscach jesteśmy razem?”. Dotyczy on Szczecina, ale pierwsza część opracowania prezentuje szersze ujęcie zagadnień związanych z przestrzenią publiczną.