Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych - lektury


Właśnie ukazała się książka Bogdana Sucheckiego "Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych". Jest to pierwsze polskie opracowanie, omawiające nowe metody i modele ekonometrii przestrzennej.

Poruszone w nim zostały zagadnienia związane z geostatystyką i statystyką przestrzenną. Prezentuje metody przestrzennych analiz ekonomicznych, strukturalno-geograficznych czy nowej ekonomii geograficznej.

Najważniejszą część opracowania stanowi wykład z podstawowych modeli regresji przestrzennej oraz metod estymacji i weryfikacji ekonometrycznych modeli przestrzennych. Zagadnienia te nie były dotąd poruszane w żadnej publikacji książkowej w Polsce, w tak szerokim zakresie.