Jak czas zmienia wszystko - nawet miasto - spotkania: Philip Zimbardo


Znany psycholog społeczny Philip Zimbardo w połowie 2009 r. opublikował książkę "Paradoks czasu". Omawia w niej wpływ perspektyw czasowych na ludzkie działanie, w tym także na otoczenie - zarówno to materiale, jak i nie, np. programy edukacji. Poniżej dwie prezentacje idei przestawionych przez niego na prezentacji TED w lutym 2009 r.