Jak ma wyglądać kultura śląska w 2020 r.? - dokumenty


Kilka lat temu opracowana została strategia rozwoju kultury dla całego województwa śląskiego. Na stronie 76 jest ogólne podsumowanie całości przedstawionej wizji. Jest to cenny dokument przy opracowaniu wszelkich projektów, dlatego pozwala sobie go zamieścić.

Wyodrębnione zostały cztery pola strategiczne: Kompetencje kulturowe, Dostęp do kultury, Dziedzictwo kulturowe i Treści kulturowe. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że pierwsze i ostatnie pole jest adresowane do profesjonalistów - animatorów i twórców. Pozostałe dwa obejmują działania związane z promocją kultury i dziedzictwa kulturowego wśród szerokiego kręgu odbiorców w kraju oraz zagranicą.