Jak odnowić miasto? - spotkania


Od 14 do 16 czerwca 2010 r. w Krakowie potrwa I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich. Głównym jego celem jest spotkanie szerokiego grona osób reprezentujących nie tylko świat nauki, ale również przedstawicieli miast, którzy mają bezpośrednią styczność z projektami rewitalizacyjnymi oraz przedstawicieli świata polityki, którzy reprezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na wszystkich poziomach zarządzania.

Zderzenie tych różnych punktów widzenia skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu, co znacząco wzbogaci wiedzę na temat rewitalizacji i przyczyni się do jej promocji.

I Kongres Rewitalizacji Miast Polskich podsumowuje wyniki trzech lat badań prowadzonych w ramach projektu badawczego zamawianego pt.: "Rewitalizacja miast polskich jakos sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju". Przedstawiając praktyczne aspekty prowadzonych prac badawczych podczas Kongresu chcielibyśmy stworzyć forum do konfrontacji różnych koncepcji, oczekiwań i rozwiązań w dziedzinie rewitalizacji.

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkie osoby związane z problematyka rewitalizacji: naukowców, praktyków i ekspertów. W ramach Kongresu przewidziano sesje plenarne, równoległe i posterowe, podczas których możliwe będzie zaprezentowanie swoich doświadczeń oraz wyników prac. Planowane sesje będą dotyczyły nastepujących zagadnień:
- Lokalny Program Rewitalizacji jako instrument odnowy miast,
- źródła i mechanizmy finansowania rewitalizacji (Jessica, PPP, środki publiczbe i prywatne),
- problemy społeczne w kontekście rewitalizacji,
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych oraz pokolejowych,
- rewitalizacja śródmieść,
- rewitalizacja duzych osiedli mieszkaniowych,
- przygotowanie procesów rewitalizacji (delimitacja, partycypacja),
- zarządzanie procesami rewitalizacji,
- monitorowanie programów rewitalizacji,
- ochrona dziedzictwa narodowego w procesach rewitalizacji,
- kształecenie dla rewitalizacji i nowe zawody,
- polityka miejska a rewitalizacja.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.