Jak produkuje się w epoce społeczności? - dokumenty


Szwajcarski dziennikarz Reto Stauss opublikował na portalu "Manufaktur in Gründung" artykuł będący porównaniem procesu produkcyjnego w tradycyjnym ujęciu z podejściem opartym na wykorzystaniu społeczności, tzw. open manufactoring lub open design. Pewne wnioski i przykłady moim zdaniem mogą się odnosić także do myślenia o przestrzeni publicznej. Poniżej najważniejsze tezy tekstu.

Zyski z "otwartej produkcji"

Użytkownik: wybiera produkty z oferty lokalnych producentów, jak również grup producenckich (SMB) lub fab lab (fabrication laboratory). Jeżeli produkt nie spełnia jego oczekiwań to może zaproponować ulepszenia lub wyszukać lepszy pomysł stworzony dzięki open design i zachęcić do jego wytwarzania lokalnego producenta. Stoi więc on z producentem na równych zasadach.

Diy'er (Do-It-Yourself): Znajduje projekt open design i podejmuje się własnej produkcji. Bierze półprodukty wytwarzane u lokalnych producentów (takie jak deski, płyty szklane, profile metalowe, blachy lub rury, śruby, gwoździe, ...). Może eksperymentować na warsztatach, jak również u siebie w domu lub we współpracy ze społecznością lokalnych deweloperów (Tłum.: w rozumieniu tego słowa bliższemu informatyce niż budownictwu).

SMB: małe grupy producenckie wytwarzające półprodukty w oparciu o potrzeby regionalne we współpracy z fab lab lub na otwartych warsztatach. Mogą luźno współpracować z innymi producentami, aby zaoferować produkty, których sami nie mogą wytwarzać. Na przykład hydraulik i stolarz budują razem kolektory słoneczne.

Fab lab / warsztaty otwarte: Otwarte zakłady produkcyjne wyposażone w szeroką gamę środków do produkcji. Mogą być używane przez DIY'er, SMB lub społeczności producentów. Mogą w nich być także na stałe zatrudnieni projektanci, którzy oferują usługi projektowe dla ich użytkowników. (Więcej można przeczytać tutaj.)

Społeczności producentów: dobrowolnie lub czasowo powstałe społeczności wytwarzające na własne potrzeby lub w celu zaspokojenie popytu w regionie. Mogą również udoskonalać istniejące rozwiązania lub opracowywać nowe. Np. Open Source Ecology.

Majsterkowicze: rozwijają innowacyjne rozwiązań dla konkretnych problemów we własnym zakresie. Mogą publikować swoje projekty, aby uzyskać uznanie społeczności (ale nie próbuje zarabiać pieniędzy przez ich opatentowanie).

Projektant / inżynier: open design musi być bezpłatny tak jak w wypadku oprogramowania. Jeśli spojrzy się na rynek oprogramowania to nie jest to zła informacja dla projektantów: choć prawie żaden z nich nie zarabia pieniędzy na bezpośrednim wkładzie w rozwój oprogramowania to motywacją do działań są zyski w szerszym rozumieniu. Dowodem na to jest fakt, że powstanie co raz więcej projektów typu open (np. Kickstarter, gdzie prezentowane są nowe pomysły).

Społeczności projektantów: Np. dasWindrad.de.