Jak rewitalizować śląskie miasta? - spotkania: Cieszyn


24 czerwca 2010 r. w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie odbędzie się konferencja "Rewitalizacja w przestrzeni publicznej". Będzie to jedno z ostatnich spotkań w ramach projektu "Revita Silesia".

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjami estetycznymi i użytkowymi przestrzeni miejskiej oraz jej rolą dla stałych mieszkańców oraz osób przebywających w niej okazjonalnie np. turystów.

Wśród panelistów znajdują się m.in. dr Michał Stangel z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, który omówi zagadnienie "Miejsca dla ludzi. Aspekty funkcjonalno - przestrzenne rewitalizacji przestrzeni publicznych". Następnie Jakub Polewski z Łódź Art Center przedstawi projekty dotyczące odnowy XIX-wiecznych obszarów centralnych Łodzi.

Zaprezentowane zostaną także doświadczenia zagraniczne. Inicjatywy ożywiania miasta na przykładzie Wrangelkiez w Berlinie omówi Anna Krenz z Galerie ZERO w Berlinie. Pete Kercher - Ambassador at EIDD Design for All Europe - przedstawi temat rewitalizacji miast poprzez zaangażowanie publiczne, czyli projektowanie dla wszystkich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu Revita Silesia.