Jak umierały miasta amerykańskie? - lektury: Jane Jacobs


Jane Jacobs to kanadyjska pisarka amerykańskiego pochodzenia, która w 1961 r. zrewolucjonizowała myślenie o miastach; szczególnie tych rozwijających się dynamicznie po II wojnie światowej. Ukazania się wtedy jej książki "Śmierć i życie wielkich miast amerykańskich" spowodowało szeroki oddźwięk nie tylko w środowisku urbanistów i architektów, ale także zwykłych ludzi.

Autorka nie ograniczała się tylko do pisania o mieście, ale była zaangażowana w jego zmiany, a częściej wstrzymywanie złych zmian. Wielokrotnie brała udział w pikietach przeciwko przebudowom niszczącym społeczności lokalne. Np. z powodu budowy dróg szybkiego ruchu Lower Manhattan Expressway czy w Kanadzie Spadina Expressway.

Jej najsłynniejsza książka nigdy nie została przetłumaczona na polski. Jej poniższy fragment został przetłumaczony przez, prawie równolatka publikacji, dr. Jacka Wesołowskiego - architekta, absolwenta Politechniki Łódzkiej, od 1989 r. adiunkta w Zakładzie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków tamtejszego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Tutaj można przeczytać wywiad z nim.