Jak zbudować w Szczecinie kapitał społeczny? - spotkania


Już po raz szósty w Szczecinie odbędzie się Tydzień Społeczny. Tegoroczny potrwa od 7 do 10 czerwca 2010 r. Poświęcony został wyzwaniom związanym z budowaniem kapitału społecznego w Szczecinie i przez szczecinian. Tydzień Społeczny podsumowuje cykl debat i analiz prowadzonych w ramach projektu Diagnoza 2010 przez Fundację Veritas.

Już 7 czerwca wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach "Przestrzeń publiczna i kultura". Poprowadzi je Stefan Mazurkiewicz, a ich celem będzie próba odpowiedzenia na pytanie w jakich miejscach Szczecina może dojść do spotkania z innymi, z przeszłością, z sacrum. Po nich odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem Anny Miodyńskiej, Marka Sztarka, Macieja Kowalewskiego i Celiny Skrobisz.

9 czerwca odbędzie się pod hasłem "Edukacja i kapitał społeczny". Część warsztatowa, prowadzona przez Michała Kaweckiego, poświęcona będzie określeniu sposobów w jaki szczecińskie szkoły tworzą kapitał społeczny. Natomiast panel dyskusyjny dotyczyć będzie pytania "Dlaczego my, szczecinianie, nie ufamy sobie nawzajem?".

Ostatni dzień z kolei to warsztaty nt. "Co w Kościele szczecińskim łączy, a co dzieli ludzi?" i rozmowa w jaki sposób Szczecin (miasto i ludzie) wpływają na formowanie się człowieka i rozwój kapitału społecznego.

Szczegółowy program można znaleźć tutaj.