Jak zmienić zasady produkcji? - przykłady: FabLab


Kilka tygodni temu starałem się przedstawić ideę produkcji, opartej o open-design, który większość zna z oprogramowania typu Linux. Prezentowałem także model drukarki trójwymiarowej do samodzielnego złożenia, której koszt nie przekracza 1,5 tys. złotych. Poniżej film, dotyczący holenderskiego FabLab'u. Tego typu warsztaty są kluczowe dla projektowania i produkcji, opartej na zasadzie crowdsourcingu. Niestety film po niderlandzku z napisami angielskimi.