Pięknie mówić po Śląsku - lektury


Gazeta Wyborcza wspólnie z Muzeum Śląskim wydały właśnie książkę pt. "Antologia. Najpiękniejsze śląskie słowa". Jest ona wynikiem konkursu prowadzonego w drugiej połowie 2009 r. na najpiękniejsze słowo w języku śląskim. Propozycje mogli zgłaszać wszyscy czytelnicy gazety.

Do redakcji Gazety Wyborczej w trakcie trwania konkursu wpłynęły setki przepięknych śląskich słów, często już zapomnianych, z fantastycznymi uzasadnieniami pisanymi przez czytelników. Teraz zostały one zebrane i wydane w formie swoistej antologii, wzbogaconej o fotografie fotoreporterów "Gazety" oraz zdjęcia archiwalne Muzeum Śląskiego.

Książkę można nabyć tutaj w cenie 19,90 zł.