W Katowicach powstanie system ułatwiający planowanie przestrzenne


25 maja 2010 r. katowicki magistrat otrzymał zgodę na realizację projektu "Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej", współfinansowanego ze środków unijnych. Wartość całego zadania wynosi ponad 16 mln. zł.

Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego systemu informatycznego dla ułatwienia zarządzania informacjami geoprzestrzennymi. Powstanie m.in. Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Jego zadaniem będzie prowadzenie zintegrowanych replik geoinformacyjnych zbiorów danych przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za pomocą serwisów systemowych, i udostępnianie elektronicznych usług geoinformacyjnych na poziomie kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji – mieszkańcami Katowic, obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego oraz na poziomie międzysystemowym, z systemami prowadzenia źródłowych baz danych wewnątrz magistratu, a także systemami innych potencjalnych użytkowników informacji w nim zawartych.

Dzięki wsparciu technicznemu i informacyjnemu za pośrednictwem rozwiązań systemu osiągnie się znaczne usprawnienie i zwiększenie efektywności procesów wykonywania aktów administracyjnych w wydziałach UMK i jednostkach organizacyjnych miasta służących realizacji procesów obsługi mieszkańców i wspomagających funkcje i procesy zarządzania miastem, zwiększając zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta.

Dostawcą zintegrowanych, referencyjnych danych przestrzennych będzie Wydział Geodezji, fakultatywnych danych przestrzennych inne wydziały UMK i jednostki organizacyjne miasta, a odbiorcami danych i usług będą wydziały UMK, jednostki organizacyjne miasta, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego, obywatele i mieszkańcy miasta.