Zielone tarasy nad dachami miasta - Warszawa


Do 9 lipca 2010 r. można składać prace w konkursie "Zielone tarasy nad dachami miasta", ogłoszonym przez Centrum Finansowe Puławska w Warszawie. Celem jest wyłonienie najlepszych koncepcji aranżacji wnętrza tarasu z wykorzystaniem elementów przyrodniczych w budynku centrum. Do zagospodarowania pozostaje przestrzeń 50 metrów nad poziomem ulicy, o powierzchni ok. 250 m2.

Organizatorzy szukają rozwiązań racjonalnych lecz najbardziej przekonywujących o swojej oryginalności i ponadczasowości. Prace mają stanowić spójną z istniejącym budynkiem jak i jego otoczeniem koncepcję zagospodarowania zielenią wskazanego przez organizatora obszaru tarasu budynku centrum z uwzględnieniem koncepcji oświetlenia sztucznego, małych form architektury.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne - studenci i doktoranci kierunków architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, architektury wnętrz i podobnych kierunków na uczelniach wyższych na terenie kraju, którzy nie przekroczyli 26 roku życia w dniu 1 lipca 2010r. W Konkursie nie można uczestniczyć w zespołach projektowych.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie w sekretariacie Organizatora przy ulicy Puławskiej 15 w Warszawie, piętro IIl do dnia 9 lipca 2010 roku.

Nagrodami w Konkursie są kwoty pieniężne:
za I miejsce - 7 000 PLN,
za II miejsce - 5 000 PLN,
za III miejsce - 3 000 PLN.

Osobą upoważnioną przez Organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu jest Sekretarz Organizacyjny Konkursu, kontakt e-mail konkurs@cfp.com.pl.