Czy da się prosto zbudować centrum miasta? - postacie: Krzysztof Nawratek

24 lipca 2010 r. na portalu MMSilesia.pl ukazał się wywiad z dr. Krzysztofem Nawratekim ze School of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie w Plymouth. Próbuje on ocenić działania stron rodzącego się konfliktu wokół funkcji ul. Mariackiej w Katowicach.

Bardzo wyraźnie także podkreśla, jak skomplikowanym organizmem jest miasto i wszelkie "zdroworozsądkowe" teorie na to, jak ma ono wyglądać nie do końca się sprawdzają. Jeśli do tego strony nie rozmawiają ze sobą, a prowadzą monolog na poziomie nagłówków tabloidów, to problem może się tylko zaogniać.

Zachęcam wszystkich do lektury.