Dlaczego w Polsce zamyka się śmieci? - wywiad: Marta Smagacz-Poziemska

19 lipca 2010 r. w krakowskim dodatku Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z dr Martą Smagacz-Poziemską o wartości przestrzeni publicznej dla społeczeństwa.

Socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońska zwraca w nim uwagę na obawy Polaków przed taką ogólnie dostępną przestrzenią. Ich efektem (lub przyczyną) jest budowanie w naszym kraju obecnie wyłącznie osiedli grodzonych. Paradoksalnych osiedli i domów, gdzie nawet śmieci są zamykane.

Zachęcam do lektury całości tekstu.