Domo-szrot, czyli buduj z odzysku - start-up: ReBuilders Source, NYC

Logo sklepu
Auto-szroty, czyli sklepy zajmujące się sprzedażą części używanych do samochodów stały się już trwałym elementem polskiego krajobrazu. Ciekawym rozszerzeniem tej idei jest ponowne wykorzystanie elementów mieszkań i domów, którą praktycznie od pięciu lat realizuje na nowojorskim Bronksie sklep ReBuilders Source. Nie jest to dokładnie start-up, ale w Polsce nie znalazłem informacji o tego rodzaju ofercie.

Sklep został założony przez Green Worker Cooperatives. Jest to odpowiednik polskiej spółdzielni socjalnej, której celem jest pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną, w tym także w zakresie ochrony środowiska.

Specyfika firmy polega na tym, że jej właścicielami są robotnicy, którzy zajmują się rozbiórką budynków, a więc pozyskiwaniem "towaru" na sklepowe półki. Magazyn jest zlokalizowany w Południowym Bronksie, czyli dzielnicy, która w drugiej połowie XX wieku uległa radykalnym zmianom społecznym, spowodowanym budową autostrady, niszczącej lokalne wspólnoty. Dziś w niektórych miejscach bezrobocie sięga 50 proc. Władze Nowego Jorku od połowy lat 70. realizują intensywny program rewitalizacji całego terenu (polecam swój artykuł na stronach Kreatora Kultury).

Właściciele stworzyli także manifest, który prezentuje ich podejście do środowiska, wspólnoty lokalnej i biznesu:

  • Tworzymy ekologiczną spółdzielnię, składającą się z różnych ludzi z całego świata. Jesteśmy świadomi znaczenia wspólnoty lokalnej i działań na rzecz jej budowy oraz zrównoważonego rozwoju.
  • Pracujemy, aby zapewnić sobie wynagrodzenie, dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów budowlanych. Pracujemy dla tworzenia alternatywy do wysypisk śmieci.
  • Wspieramy równe szanse i sprawiedliwość gospodarczą oraz środowiskową.
  • Wspieramy produkty ekologiczne, którą są bezpieczne dla naszych domów i wspólnot.
  • Dążymy do wprowadzenia zmian w Południowym Bronksie, które pozwolą zapewnić stabilność gospodarczą naszej wspólnocie, a także uczynią dzielnicę bezpieczniejszą i czystszą, co wpłynie pozytywnie na naszą pracę i życie.