Europejskie miasta przyszłości - deklaracja z Toledo

Beatriz Corredor,
Hiszpańska minister mieszkalnictwa
22 czerwca 2010 r. w hiszpańskim Toledo ministrowie odpowiedzialni za rozwój miast europejskich podpisali deklarację, dotyczącą najważniejszych elementów tworzących miasta przyszłości. Według dokumentu będą one rozwijanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, integracji i spójności oraz energooszczędności. Tylko w ten sposób sprostają globalnej konkurencji i zapewnią odpowiedni standard życia mieszkańcom.

Dokument ten ściśle jest związany z nową strategią unijną nazywaną Europa 2020, która została zaakceptowana przez ministrów spraw zagranicznych państw europejskich 16 czerwca 2010 r. Ma to być wspólna odpowiedź Unii Europejskiej na problemy, powstałe w wyniku kryzysu finansowego.