Jak mają się zmienić Katowice wg IBM? - odsłona druga

Eksperci IBM
W maju Katowice po raz pierwszy gościły pracowników firmy IBM, którzy zastanawiali się nad strategią rozwoju miasta. Kolejna grupa wolontariusz 22 lipca 2010 r. przedstawiła wyniki prac i rekomendacje.

Grupa wolontariuszy IBM ze Stanów Zjednoczonych, Singapuru i Indii pracowała nad przykładami rozwiązań, które mogą stać się częścią planu operacyjnego lub dlugofalowej strategii rozwoju inteligentnej Metropolii „Silesia”.

Podczas tej fazy programu IBM Corporate Service Corps, druga grupa ekspertów z IBM pracowała nad stworzeniem szczegółowego planu, w oparciu o wizję mądrzejszego świata i mądrzejszego miasta, którą rozwija IBM.

W wyniku realizacji drugiego etapu misji IBM Corporate Service Corps, wolontariusze z IBM przedstawili zalecenia, które uważają za adekwatne dla Katowic. Miasto ma potencjał dalszego rozwoju w trzech kluczowych obszarach:

  1. Miasta Kultury, Biznesu i Innowacji (w obszarze Rozwoju Gospodarczego i Strategii Marketingowej)
  2. Miasta Dobrze Zaplanowanego (w obszarze Zarządzania Transportem Miejskim i Zarządzania Kryzysowego)
  3. Miasta Innowacji

W celu realizacji strategii Miasta Kultury, Biznesu i Innowacji istnieje potrzeba opracowania 3 lub 5-letniej strategii (w połączeniu z całościowym planem Rozwoju Gospodarczego Katowic), w tym: a) założenia Komitetu Planu Rozwoju Gospodarczego Miasta Katowice oraz Zespołu Projektowego, w którego skład wchodziliby główni członkowie Ekosystemu Interesariuszy, b) wdrożenia Systemu Zarządzania wspierającego Plan Rozwoju Gospodarczego oraz koncepcję Komitetu ukierunkowaną na zapewnienie pełnego zaangażowania i zaufania Ekosystemu, c)  przegląd aktualnych materiałów i prezentacji dla inwestorów.

Koncepcję Miasta Dobrze Zaplanowanego mógłby ułatwić rozwój Planu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem Miejskim, w tym znalezienie odpowiednich możliwości rozszerzenia obecnych zdolności zarządczych i doświadczenia w obszarze Inteligentnego Systemu Bezpieczeństwa Społecznego oraz opracowanie w kierunku rozwoju Architektury Przemysłowej dla usług miejskich, poprawiającą proces podejmowania decyzji.

Aby zostać Miastem Innowacji Katowice mogą rozważyć powołanie Technologicznej Rady Górnego Śląska.

„Wszystkie nasze spotkania w Katowicach umocniły nas w przekonaniu, że to miasto oraz otaczający je region mają bogatą kulturę, mieszkańców z mocnym poczuciem przynależności do regionalnej wspólnoty ” – powiedział Mickey Iqbal z działu usług Global Technology Services, IBM US - „Pragniemy podziękować wszystkim liderom, urzędnikom i mieszkańcom Katowic i regionu Górnego Śląska za ich czas, gościnność i dobre pomysły, które są dla nas inspiracją. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że opracowany wspólnie plan modernizacji Miasta i Metropolii „Silesia” przyczyni się do budowy miejsca, w którym wszyscy mieszkańcy będą korzystać z nowoczesnych usług samorządowych” – dodał.