Jak tworzyć dobre projekty lokalne? - poradnik


W 2009 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wydała poradnik "Jak lokalnie budować dobro wspólne - poradnik dla działających lokalnie". Właściwe sam tytuł przedstawia pełną treść publikacji. Skierowana ona jest do praktyków, liderów, którzy chcą coś zrobić dla siebie i swoich sąsiadów.

Przedstawiona została pełna metodologia tworzenia małych projektów i zawiązywania wcześniejszych partnerstw. Omówione zostały także podstawowe zagadnienie związane z szeroko rozumianym kapitałem społecznym. Podsumowaniem jest garść przykładów zrealizowanych pomysłów działań lokalnych.