Zbadaj swoje miejsce - narzędzia - część 2. - opis zainteresowanych


Na podstawie materiałów opracowanych przez Project for Public Spaces dla mieszkańców Chicago, opracowałem kolejny prosty arkusz kalkulacyjny ułatwiający tym razem opisanie zainteresowanych (interesariuszy) w zmianie danego miejsca. Jest to kolejny krok służący ocenie i rewitalizacji danej przestrzeni, zgodnie z metodologią PPS. (zobacz: Ocena walorów danego miejsca).

Arkusz jest do głównie do wykorzystania w wersji on-line. Jednak udostępniam również wersję pdf, jako materiał przykładowy.

Krótka instrukcja obsługi:
Zakładka "Opis" to miejsce na zamieszczenie krótkiego opisu wszystkich zainteresowanych podmiotów lub instytucji, znajdujących się w danym miejscu. Częściowo można wykorzystać wiedzę zebraną przy wypełnianiu ankiety oceny walorów danego miejsca.

Zakładka "Mapa" ma ułatwić odszukanie zdjęć satelitarnych i map w usłudze Google Maps, aby zamieścić je pod opisem we wcześniejszej części.

Jeśli ktoś chce skorzystać z arkusza w wersji on-line musi mieć konto Gmail i być zalogowanym. Wystarczy wtedy, że kliknie na dole arkusza napis "Edytuj tę stronę" a następnie na menu "Plik" i "Utwórz kopię".